Sähköasentaja

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala

Koulutuksen tavoite

Sähköasentajan koulutusohjelma antaa tarvittavan perusosaamisen sähköalan asennus, -huolto- ja kunnossapitotehtäviin. Koulutus sisältää myös energian tuotannon, -jakelun ja-siirron, kiinteistöjen uudis- ja saneerausrakentamisen, kiinteistöautomaation, kodinkoneiden, antenni- ja atk-verkkojen, hälytysjärjestelmien sekä teollisuuskoneiden ja -laitteiden perusosaamisen.

Sähköasentaja työllistyy teollisuuden asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin, kiinteistöjen uudis-ja saneerausrakentamiseen, energian tuotanto, -jakelu ja -siirtoyhtiöihin, antenni- ja atk-verkkoja sekä hälytysjärjestelmiä asentaviin yrityksiin tai sähkötarvikemyyjäksi.

Koulutuksen sisältö

Opintoihisi kuuluu mm.

• sähkötyöturvallisuutta
• elektroniikkaa
• kiinteistöasennuksia
• sähköasennuksia
• ammattitaitoa täydentäviä opintoja, kuten äidinkieltä, matematiikkaa, kieliä, liikuntaa jne. sekä
• työssäoppimista alan työpaikoilla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen toisen asteen koulutus antaa opiskelijalle jatko-opintokelpoisuuden;mahdollisuuden jatkaa opintoja korkeakoulussatai yliopistossa. Myös työnantajat kouluttavat osaavia ja innokkaitanuoria esim. teollisuuden omissa oppilaitoksissa.

Lisätiedot: koulutuspäällikkö Heikki Luomala puh. 044 9060 306 tai heikki.luomala@vaao.fi