Lähihoitaja

Get Flash to see this player.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitajan työ on monipuolista ja ihmisläheistä. Alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaminen antaa sinulle valmiudet työskennellä lähihoitajana hoidon, huolenpidon, kuntoutuksen ja kasvatuksen tehtävissä.

Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatuksen perustehtävissä.  Lähihoitaja voi työskennellä kotimaassa tai ulkomailla esimerkiksi kodeissa, sairaaloissa, lasten päivähoidossa, hoitolaitoksissa, vastaanotoilla, lääkäriasemilla, sairaankuljetuksessa, erilaisissa palveluyksiköissä, liikkeissä, teollisuudessa, yrityksissä ja myös ammatinharjoittajana ja yrittäjänä.

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma

Koulutuksen tavoite

Lähihoitaja osaa ohjata, tukea, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä ja taustaltaan erilaisia ihmisiä monenlaisissa elämäntilanteissa. Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelmasta valmistunut lähihoitaja on perehtynyt erityisesti lasten ja nuorten hoitoon sekä kasvatustyöhön, mutta voi työskennellä myös muissa hoitoalan tehtävissä.

Valmiudet

Lasten ja nuorten hoito vaatii valmiutta tehdä yhteistyötä eri-ikäisten lasten ja nuorten sekä heidän huoltajiensa sekä moniammatillisen tiimin kanssa. Työ vaatii hyvää fyysistä kuntoa sekä psyykkistä tasapainoa.

Alan työpaikkoja ovat:
Lasten päivähoidon ympäristöt (päiväkoti, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito). Erilaiset koulut (koulunkäynnissä avustaminen) ja kouluikäisten iltapäivätoiminta. Nuorten kasvatusta ja hoitoa ja lastensuojelua toteuttavat tahot julkisella ja yksityisellä sektorilla ja järjestöissä sekä sairaalat.

Koulutusohjelman sisältö

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat: Kasvatuksen tukeminen ja ohjaus, hoito- ja huolenpito, kuntoutumisen tukeminen sekä koulutusohjelma lasten ja nuorten hoito ja kasvatus

Opintoihin kuuluu mm.

• ammattietiikkaa

• hoito- ja huolenpitotyötä

• lasten ja nuorten kasvattamista ja ohjaamista

• ravitsemusta ja puhtaanapitoa

• ensiapua

• anatomiaa ja fysiologiaa

• kuntoutumisen tukemista

• ammattitaitoa täydentäviä opintoja, kuten äidinkieltä, kieliä, liikuntaa jne. sekä

• työssäoppimista alan työpaikoilla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen toisen asteen koulutus antaa opiskelijalle jatko-opinto­kelpoisuuden eli mahdollisuuden jatkaa opintoja korkeakoulussa tai yliopistossa.

Muuta tärkeää!

Opiskelukustannukset: Koulu- ja työssäoppimismatkat (huom. KELAn tuki), työasut ja työkengät, oppikirjat ja erilaisten tutustumiskäyntien kustannukset.

Sosiaali- ja terveysalalla työskenteleminen vaatii työntekijältä hyviä sosiaalisia taitoja, tarkkuutta, joustavuutta ja tavoitteellisuutta. Vaativan koulutuksen läpäisemisessä auttaa vahva motivaatio ja kyky päämää­rätietoiseen työskentelyyn. Erityistaidot (mm. musiikki, taide ja liikunta) auttavat valmistumisen jälkeen työllistymään mahdollisimman hyvin itselle sopivaan toimintaympäristöön

TERVEYDENTILAVAATIMUKSET
 
Opetushallituksen määräys 38/011/2011 23.12.2011

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
 
- sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 

- sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen

- veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista

- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Ota yhteyttä: Koulutuspäällikkö Tiina Hanhinen 044 706 1131 tai tiina.hanhinen@vsky.fi
Opinto-ohjaaja Hannele Valtonen 044 906 1109 tai hannele.valtonen@vsky.fi

Videolla esiintyy myös VAAOn lähihoitajaopiskelijoita. Katso ja kuuntele!Asiakaspalvelut

 

Pikalinkkejä

Yhteystiedot

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto

Y-tunnus: 0206289-7

Vanhankyläntie 2,
37630 Valkeakoski
Keskus /INFO Väinölä

PL 119,
37601 Valkeakoski
(03) 574 21

Sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@vsky.fi