Lähihoitaja

Get Flash to see this player.

Haluatko työllistyä ja saada monipuolisen ja ihmisläheisen ammatin?

Jos vastasit kyllä, niin hae VAAOon opiskelemaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa, lähihoitaja.

Meiltä saat opintoihisi yksilöllisen ja AMMATTITAITOISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto sisältää yhden osaamisalan. Meillä VAAOssa osaamisala on lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala. Tiivis yhteistyö aikuiskoulutuksen kanssa tuottaa mahdollisuuksien mukaan myös yksilöllisiä opintopolkuja sairaanhoidon ja huolenpidon sekä vanhustyön osaamisaloilla.

Valmiudet tutkinnon suorittamisen jälkeen

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaminen antaa sinulle valmiudet työskennellä lähihoitajana hoidon, huolenpidon, kuntoutuksen ja kasvatuksen perustehtävissä. Lähihoitaja voi työskennellä kotimaassa tai ulkomailla esimerkiksi kodeissa, sairaaloissa, lasten päivähoidossa, hoitolaitoksissa, vastaanotoilla, lääkäriasemilla, sairaankuljetuksessa, erilaisissa palveluyksiköissä, liikkeissä, teollisuudessa, yrityksissä ja myös ammatinharjoittajana ja yrittäjänä.

Opinnot sisältävät

  • teoriaopetusta ja käytännön läheistä opetusta oppilaitoksessa monimuotoisesti
  • työssäoppimisjaksoja, jolloin opiskelija on työpaikalla oppimassa lähihoitajan työtä
  • ammattiosaamisen näyttöjä, jolloin opiskelija osoittaa työpaikalla osaamistaan lähihoitajan työssä

Lähihoitajatutkinnon muodostuminen

Opintojen henkilökohtainen suunnittelu on opintojen lähtökohta.

Tutkinnon kokonaislaajuus 180 osp
• Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp (sisältää osaamisalan)
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

·      •  Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp
• Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp 

Jos olet suorittanut lukion, sinulle voidaan hakemuksen perusteella tehdä osaamisen tunnustamiset yhteisistä tutkinnon osista, vapaasti valittavista ja mahdollisesti ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyvistä valinnaisista tutkinnon osista. Lukion oppimäärän suorittanut opiskelija voi valmistua kahdessa vuodessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen toisen asteen koulutus antaa opiskelijalle jatko-opinto­kelpoisuuden eli mahdollisuuden jatkaa opintoja korkeakoulussa tai yliopistossa.

Muuta huomioitavaa

Opiskelukustannukset: Koulu- ja työssäoppimismatkat (huom. KELAn tuki), työasut ja työkengät, oppikirjat ja erilaisten tutustumiskäyntien kustannukset.

TERVEYDENTILAVAATIMUKSET muut edellytykset 

Opiskelijan tulee olla suorittanut peruskoulun oppimäärä. Sosiaali- ja terveysalalla työskenteleminen vaatii työntekijältä hyviä sosiaalisia taitoja, tarkkuutta, joustavuutta ja tavoitteellisuutta. Vaativan koulutuksen läpäisemisessä auttaa vahva motivaatio ja kyky päämää­rätietoiseen työskentelyyn. Erityistaidot (mm. musiikki, taide ja liikunta) auttavat valmistumisen jälkeen työllistymään mahdollisimman hyvin itselle sopivaan toimintaympäristöön

Opetushallituksen määräys 38/011/2011 23.12.2011

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

- sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus

- sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen

- veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista

- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Ota yhteyttä: Koulutuspäällikkö Tiina Hanhinen 044 706 1131 tai tiina.hanhinen@vaao.fi
Opinto-ohjaaja Hannele Valtonen 044 906 1109 tai hannele.valtonen@vaao.fi

Videolla esiintyy myös VAAOn lähihoitajaopiskelijoita. Katso ja kuuntele!